Zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov!

 

stiahnuťV rámci Žilinského kraja je v súčasnosti až do odvolania v každom okrese vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

Aj napriek tomu však dochádza k častému vzniku požiarov v prírodnom prostredí, a to vypaľovaním suchých trávnatých porastov a spaľovaním horľavých odpadov v záhradách a dvoroch (lístie, tráva...), ale najčastejšie v lesných porastoch (spaľovanie zvyškov po ťažbe, zakladaním ohňa za účelom opekania a pod).

 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci preto opätovne upozorňuje, že v tomto období, viac ako v ostatnom čase, je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti!

 

Základné informácie