Zamestnávatelia a SZČO môžu z dôvodu mimoriadnej situácie žiadať finančné prostriedky

 

Prvá pomoc 1Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú príspevky zamestnávateľským subjektom na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a podporu samostatne zárobkovo činných osôb na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie. V zásade ide o dve kategórie opatrení, konkrétne o podporu zamestnávateľov, ktorých prevádzky boli uzatvorené na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, a tiež o podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby. 

 


O podporu je možné požiadať do konca mesiaca, vždy za predošlý mesiac.

 

Všetky potrebné informácie spolu so žiadosťou a presnými informáciami o postupe jej podávania nájdete na stránke www.pomahameludom.sk.


V prípade nejasností sa môžete obrátiť na infolinku: +421 2 2211 5656 v pracovné dni v čase od 06.00 h do 22.00 h.

 

Vzhľadom k tomu, že niektorí drobní živnostníci, remeselníci a ľudia, ktorých sa týka táto podpora, majú otázky ako postupovať s vypísaním žiadosti, v prílohe mailu uvádzame vzor jej vyplnenia s vysvetlivkami. K žiadosti nezabudnite predložiť aj výkaz v zmysle inštrukcií, ktoré sú uvedené na spomenutej webovej stránke www.pomahameludom.sk!

 

Príloha: 
Vzor žiadosti s vysvetlivkami