Aktuálne plánované asfaltácie

 

asfaltovanie(Informácia zverejnená dňa 16. apríla 2020)


1. MK Šimáškovia – ihrisko
2. MK Pri Podkove
3. MK vedľa Hotela pri Senkovskom potoku
4. MK pri pantárni
5. MK za Domom kultúry


Svoje pripomienky zasielajte formou SMS na číslo 0907 130 283, Ján Kubeň, poverený poslanec obecného zastupiteľstva.