Zmena otváracích hodín dvora separovaného zberu

 

Dvor separovaného zberuVážení občania, 

zberný dvor v našej obci bude otvorený po Veľkej noci, tzn. od utorka 14.04.2020, pričom sa až do odvolania upravuje otváracia doba.

 

Zberné dni:
Utorok, Štvrtok, Sobota: od 08.00 h do 12.00 h

 

 

V záujme ochrany zdravia Vás prosíme o trpezlivé a dôsledné dodržiavanie zavedených preventívnych ochranných opatrení:

 

- do areálu vstupujte jednotlivo;
- povinné sú rukavice a rúško;
- privezený odpad musí byť vytriedený na jednotlivé komodity (sklo, plasty a pod.);
- manipuláciu s odpadom (vykladanie) si zabezpečuje každý sám, preto Vás prosíme o rešpektovanie pokynov pracovníka zberného dvora;

 

Za porozumenie ďakujeme.