Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

 

zápisRiaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Stará Bystrica 680 v súlade s platnou legislatívou § 20 ods. 2, 3 zákona č. 245/2008 Z. z. a Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/10610:1-A1030 oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 22. apríla 2020 v čase od 08.30 do 13.30 hod. 

 

Podmienky zápisu