Informácia k situácii s COVID-19

 

connection 4884862 1920Vážení spoluobčania,

chápem Vaše obavy zo šíriacej sa choroby COVID-19. Situáciu sme nepodcenili, okamžite sme zabezpečili rúška do všetkých domácností, každodenne dezinfikujeme priestory na obecnom úrade, v zdravotnom stredisku a ďalších priestoroch, kde sa pohybuje viac ľudí. V spolupráci s dobrovoľnými hasičmi sme niekoľkokrát dezinfikovali aj verejné priestranstvá. Dôchodcom sme ponúkli možnosť nakupovania cez obecný úrad. 

 

Keď sa nám ohlásili niekoľkí občania, ktorí prichádzali zo zahraničia, odporučili sme im, aby nešli do svojich domácností, kde by bolo oveľa väčšie riziko šírenia prípadnej nákazy medzi rodinnými príslušníkmi a susedmi, a dohodli sme sa na ich izolácii v apartmánových domčekoch. Keďže je uzatvorená škola, centrum voľného času, aj reštaurácia Obľúbená, ide o miesto, ktoré najlepšie vyhovuje izolácii. Som presvedčený, že je to lepšia alternatíva, ako keby títo ľudia boli v husto zastavaných častiach obce, kde by bolo väčšie riziko stretania sa s ďalšími ľuďmi.

 

Stravu a nákupy zabezpečujú pre týchto ľudí rodinní príslušníci, a to tak, že im prinesené veci položia na múrik na okraji areálu.

 

Keďže sa šíria informácie, že ubytovaní nedodržiavajú karanténu, dal som preveriť, či k tomu naozaj došlo. Podľa informácií, ktoré som doposiaľ získal, nedošlo k porušeniu karantény. Ubytovaní sa nenavštevujú, zdržiavajú sa vo svojich priestoroch. Pri východe pred domčeky dodržujú vzájomné odstupy a používajú ochranné prostriedky. Ak niekto má iné informácie, prosím ho, aby mi ich poskytol, prípadne polícii, pretože porušovanie karantény môže byť považované za trestný čin. Tí, ktorí tieto informácie údajne mali, odmietli urobiť podanie, a tvrdili, že to len od niekoho počuli.

 

Napriek tomu som sa v predchádzajúcich dňoch spojil s hlavným hygienikom SR a podarilo sa nám dohodnúť, že v krátkom čase sa uskutoční odber vzoriek dotknutých osôb za účelom ich testovania. Aj prvé testovanie bolo nad rámec toho, čo sa robí v iných obciach, ale vždy je lepšie, keď máme informácie, aj keď sú negatívne.

 

Zo zahraničia prichádzajú do svojich obcí tisíce ľudí, ktorí nie sú testovaní a je im len odporúčané, aby zostávali doma v izolácii. My sme navyše požiadali o testovanie týchto ľudí, čo sa bežne nerobí. Je to dosť veľký kapacitný problém, pretože je málo odborníkov, ktorí tieto odbery vykonávajú.

 

Šírenie choroby COVID-19 sa nedá úplne zastaviť. Všetky opatrenia, ktoré boli prijaté, majú spomaliť jej priebeh, aby bola zachovaná dostatočná kapacita nemocníc pre tých chorých, ktorí budú potrebovať osobitnú lekársku pomoc. Dodržiavaním všetkých opatrení, ktoré nariadil štát, pomáhame práve spomaleniu šírenia choroby.

 

Chcem Vás poprosiť, vážení spoluobčania, o súdržnosť v týchto časoch. Snažíme sa robiť všetky opatrenia v súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR tak, aby sme pandémiu čo najlepšie zvládli.

 

Ján Podmanický, starosta obce