Vyučovanie v školách a školských zariadeniach sa prerušuje do odvolania!

 

15960Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v súvislosti s opatreniami MŠVVaŠ SR na zabránenie šíreniu koronavírusu sa vyučovanie v školách a školských zariadeniach prerušuje do odvolania. Čítať ďalšie informácie