Oznam ambulancie praktického lekára pre dospelých v Starej Bystrici - doplnenie

 

vseobecnyChceli by sme požiadať pacientov, nech sa osobne nedostavujú do ambulancie, okrem prípadov, pri ktorých je nevyhnutná osobná návšteva lekára.

Ostatné prípady a predpisovanie liekov, vrátane vystavovania PN doporučujeme riešiť telefonicky na tel. č. 0911 816 670.

Pre akútne stavy, ktoré si vyžadujú vyšetrenie špecialistom nie je v súčasnosti potrebný výmenný lístok a odbery od obvodného lekára.

Uvedené platí až do odvolania.