Oznam o prerušení vyučovania - prevencia pred koronavírusom

 

prerušenie vyučovaniaVážení rodičia, dievčatá a chlapci,

 

po dohode so starostom obce poskytujem dňa 13.03.2020 deťom MŠ a žiakom ZŠ riaditeľské voľno.


Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

 

Riaditeľské voľno a prerušenie vyučovania má charakter karanténneho opatrenia v súvislosti s opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19.


To znamená, že nie sú to prázdniny a voľno, kedy sa deti môžu stretávať so svojimi kamarátmi a známymi, ale naopak, zostávajú v domácom prostredí so svojou rodinou.


Pobyty vonku je potrebné obmedziť iba na prechádzky, bicyklovanie, túry so svojou rodinou.


Prioritou je, nechodiť na miesta, kde sa zdržiava veľa ľudí – ihriská, nákupné centrá, úrady, reštaurácie, rôzne podujatia, cestovanie autobusmi, vlakmi... Je potrebné sa vyhýbať situáciám a prostrediu s vysokou koncentráciou ľudí. Takéto miesta uľahčujú prenos nákazy. Nositeľom nákazy môže byť aj človek, ktorý nemá žiadne príznaky.

 

Vážení rodičia, dievčatá a chlapci, správajme sa zodpovedne k nášmu zdraviu a zdraviu našich blízkych, priateľov, celej spoločnosti... Od každého z nás závisí, ako rýchlo zabránime šíreniu respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19.


Informácie o ďalších postupoch školy v súvislosti s opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 sledujte na stránke školy: www.skolastarabystrica.edupage.org.

 

V Starej Bystrici, 12.03.2020                                                                  Ing. Adriána Petreková, riaditeľka školy