Oznam ZŠsMŠ - prevencia pred koronavírusom

 

Image25248Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Stará Bystrica 680 po dohode so zriaďovateľom (Obec Stará Bystrica) oznamuje, že v súvislosti s opatreniami na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia koronavírusu - COVID – 19 sa od 11.03.2020 do 27.03.2020 prerušuje prevádzka CVČ a činnosť všetkých záujmových útvarov.