Koronavírus 2019-nCoV

Usmernenie RUVZ aktualizované

Vážení občania, 

 

v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov pred šírením ochorenia COVID - 19 venujte prosím náležitú pozornosť informáciám zverejneným

 

na stránke https://www.korona.gov.sk/ 

 

a opatreniam ÚVZ SR na stránke http://www.uvzsr.sk/

 

 

 

 

Niektoré dôležité usmernenia a opatrenia prijaté v uplynulých dňoch: 

 

Usmernenie k Opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21.04.2020 - režimové opatrenie - otvorenie prevádzok

 

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19 zo dňa 20.04.2020 

 

Siedma aktualizácia usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 20.04.2020

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 20.04.2020 - schôdze štátnych orgánov

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 20.04.2020 - nosenie rúšok

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 17.04.2020 - štátna karanténa

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 15.04.2020 - výnimka vysoké školy lekárske

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 15.04.2020 - výnimka stredné školy

 

Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch zo dňa 07.04.2020

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 04.04.2020 - štátna karanténa

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 02.04.2020 - príprava a výdaj stravy

 

Šiesta aktualizácia usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 30.03.2020

 

Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a Vlády SR k 28.03.2020 

 

Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.03.2020, ktorým sa s účinnosťou od 30.03.2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti týchto prevádzok

 

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27.03.2020 o rozšírení núdzového stavu. 

 

NOVÁ SÉRIA MIMORIADNYCH OPATRENÍ A VŠETKY UŽITOČNÉ INFORMÁCIE K 24.03.2020. 

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.03.2020 - poskytovanie sociálnych služieb

 

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.03.2020 - povinnosť nosiť rúška

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 24.03.2020 - zákaz prevádzok v nedeľu - sanitárny deň 

 

 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 23.03.2020 - zákaz hromadných podujatí

 

Piata aktualizácia usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 18.03.2020

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia". Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.

 

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020

 

Informácie zo dňa 18.03.2020

 

Zmena a doplnenie Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 - zákaz prevádzok - doplnenie

 

Slovenská pošta prijala zásadné opatrenia na zamedzenie návštev pôšt

 

Vláda SR prijala dňa 15. 03. 2020 ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 15.03.2020 - zákaz prevádzok

 

Ústredný krízový štáb prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 12.03.2020 - izolácia v domácom prostredí

 

Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska - vydané MV SR dňa 13.03.2020

 

Režimové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 12.03.2020 - zákaz prevádzok

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia nariaďuje nasledovné opatrenia:

 

1. Rozhodnutie - poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb - zákaz návštev 

2. Rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí

3. Rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí

 

Usmernenie MV pre obce a mestá 

 

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe a zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SR

 

Uznesenie vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR