Zrušenie veterinárneho opatrenia - vtáčia chrípka

 

 

vykricnik štvorcovýRegionálna veterinárna a potravinová správa Čadca ruší vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydané pod č.j. RVPSCa-71/2020-003 zo dňa 28.01.2020 RVPS Čadca v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v drobnochove - ochrannom pásme v katastrálnom území obcí: Stará Bystrica, Radôstka a v poľovníckom revíri poľovníckeho združenia Bystrica.

 

 

Všetky nariadené opatrenia RVPS Čadca boli v ohnisku nákazy splnené a v monitorovanej oblasti v predpísanom časovom období sledovania v chovoch hydiny a vtáctva, ako aj v poľovníckych revíroch v monitorovanej oblasti, nebol zaznamenaný ďalší výskyt Aviárnej influenzy.

 

Zrušenie veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat