Výsledky volieb do NR SR 2020 za Obec Stará Bystrica

 

i 5897924Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2238
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1620
Účasť voličov: 72,39 %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: 1612
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 8
Počet platných odovzdaných hlasov: 1585

Poradie podľa počtu platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu: