V obci Stará Bystrica bol potvrdený vírus vtáčej chrípky

 

vtáčia chrípkaVážení spoluobčania, 

 

dňa 27. januára 2020 Veterinárny ústav Zvolen potvrdil vírus vtáčej chrípky v obci Stará Bystrica. Následne Regionálna veterinárna a potravinová správa nariadila v obci opatrenia uvedené v priloženom dokumente. Žiadame najmä všetkých chovateľov hydiny a vtákov o ich dodržiavanie. Zároveň žiadame všetkých chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, aby v priebehu 29.01.2020 osobne, telefonicky alebo prostredníctvom SMS nahlásili svoj chov na Obecný úrad v Starej Bystrici. Kontakt: 041/43 95 122 alebo 0905 392 354.

 

Veterinárne opatrenia.