Pozvánka na výstavu

 

Pozvánka na výstavuKysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás srdečne pozývajú na výstavu malieb insitných výtvarníkov zo Srbska SVET KOVAČICKÉHO INSITNÉHO UMENIA, ktorá sa uskutoční v termíne od 27.01.2020 - 15.03.2020 v Turistickom centre pod Orlojom Stará Bystrica. Partner podujatia: Obec Stará Bystrica.

 

 

SVET KOVAČICKÉHO INSITNÉHO UMENIA Kovačica patrí medzi najväčšie strediská insity v rámci Európy a možno i vo svete. Folklórny a vidiecky maliarsky prejav je laickou výpoveďou o radostiach i starostiach každodenného bytia. Tvorba neškolených umelcov je čistá, úprimná a autentická vo svojej výpovedi i použitých technikách. Je podmienená dedinským prostredím a slovenskou ľudovou tradíciou. Tradícia insitného maliarstva Slovákov vo Vojvodine sústredených najmä v okolí Obce Kovačica siaha do konca tridsiatych rokov minulého storočia. Prví maliari začali maľovať zo záľuby a kopírovali najmä exotické námety pohľadníc a fotografií. Neskôr sa zamerali výhradne na motívy každodenného života, pracovných a zvykoslovných motívov dediny, čo sa stalo ústredným motívom kovačického insitného maliarskeho umenia. Výstavu pre Vás pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Je zameraná na prezentáciu aktuálnej srbskej výtvarnej scény insitnej tvorby – maliarov najmä z Kovačice a neďalekej Padiny. Výstava má putovný charakter, je organizovaná v rámci projektu Kruh priateľov slovenskej kultúry.