Vianočné prianie

 

vianoce novy rokVážení občania,

 

na konci roka 2019 Vám všetkým ďakujeme za dôveru, podporu a všestrannú pomoc pri rozvoji našej obce. Prajeme Vám požehnané Vianoce a veľa Božích milostí v roku 2020. 

 

PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD., starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva