Navážka odpadovej výkopovej zeminy

 

vykricnikVážení spoluobčania,


viacerí z Vás majú záujem o vyrovnanie pozemkov do určitej nivelety pomocou odpadovej výkopovej zeminy zo stavby kanalizácie. Využitie zeminy na tento účel je možné, avšak je potrebný súhlas Okresného úradu Žilina, Odboru starostlivosti o životné prostredie.

 

V prípade, že sa navážka realizuje bez tohto povolenia, občania sa dopúšťajú porušovania viacerých zákonov o ochrane poľnohospodárskej pôdy, prírody a nakladania s odpadmi.


Doposiaľ nám známe prípady boli zo strany okresného úradu povolené. V prípade otázok sa môžete obrátiť na povoľujúci orgán, prípadne na obec, stavebný úrad.

 

Ďakujem za pochopenie.