Dobudovanie Bystrickej cyklomagistrály

dobudovanie-bystrickej-cyklomagistralyMikroregión Bystrická dolina otvoril na jeseň minulého roku novú dvadsať kilometrov dlhú cyklotrasu. Dielo v hodnote viac ako 3 milióny eur bolo financované prostredníctvom projektu „Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľsko-slovenskom pohraničí“ z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.

Trasa je situovaná po telese bývalej lesnej úvraťovej železničky, ktorá premávala od prvej polovice minulého storočia z Novej Bystrice až po Oščadnicu.

 


V rámci výstavby sa osadili i prvky drobnej architektúry, informačné tabule, lavičky, stojany na bicykle, koše na odpadky a zrealizovalo sa i zvislé a vodorovné dopravné a turistické značenie. Vybudovaním tohto diela vznikla v regióne Bystrickej doliny jedinečná atrakcia pre šport a oddych, ktorá bola z väčšej časti vedená po svojom vlastnom telese. Vzhľadom na finančnú náročnosť však z projektu nebolo možné vybudovať všetky úseky, preto bolo nutné ich obchádzanie po miestnych komunikáciách a štátnych cestách. Situácia sa však v tomto roku zlepšila.

Za finančnej podpory Úradu vlády sa začalo s dobudovaním nevyhnutných chýbajúcich spojníc. V obci Nová Bystrica došlo k napojeniu cyklotrasy na športový areál, čím vzniklo ideálne nástupné miesto v tesnej blízkosti centra obce. Azda najžiadanejšou požiadavkou zo strany návštevníkov bolo vybudovanie spojnice Stará Bystrica - Klubina. Tento chýbajúci dva a pol kilometrový úsek robil starosti aj obciam.

Nová spojnica výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti chodcov, cyklistov a korčuliarov. Navyše sa zvýši kvalita udržiavanej bežeckej stopy počas zimného obdobia. Súčasťou dobudovania nového telesa je aj 47 metrov dlhá lávka cez rieku Bystrica, ktorá ho spája s pôvodnou cyklotrasou. Nové úseky sú vedené v tichom a krásnom prírodnom prostredí a na Bystrickej cyklomagistrále sa nepochybne zaradia medzi tie najkrajšie. Cyklisti si budú môcť naplno vychutnať cyklotrasu už o pár dní a využiť ešte slnečné dni babieho leta.