Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

 

Zisťovanie spotreba palívNa základe oznámenia Štatistického úradu SR si Vás dovoľujeme informovať, že v termíne od 1. júla do 31. októbra 2019 navštívi vybrané domácnosti v obci Stará Bystrica pracovník štatistického úradu za účelom získania informácií o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Pracovník je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

Výsledky zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a na to, aby SR vedela plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií. Všetky informácie a názory, ktoré domácnosti poskytnú sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Viac informácií: www.statistics.sk alebo Ing. Alena Babíková 041/51 13 210