Mierový beh "Peace Run"

 

Titulná upravenáDňa 15. júna 2019 sa v obci Stará Bystrica uskutočnil Mierový beh „Peace Run“, ktorý predstavuje najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou a prebieha cez viac ako 140 krajín sveta. Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi, ľuďmi alebo hranice v nás samých. 

Medzinárodný tím bežcov z krajín ako Česká republika, Turecko, Ukrajina, Litva, Fínsko, India a iné priniesol aj do obce Stará Bystrica inšpiráciu k hľadaniu toho, čo nás spája, čo v skutočnosti vyjadruje slovo „mier“ a ako ho môžeme v živote napĺňať. Účastníkov prišli okrem iných privítať deti z Atletického klubu Stará Bystrica, o. z., pod vedením Bc. Natálie Trocha. Organizátori pripravili pre deti krátky program, v rámci ktorého mohli chvíľu podržať i Mierovú pochodeň a pomyslene do nej vložiť svoje želanie pre ostatných. Vďaka patrí aj pani Mgr. Anne Balošákovej, ktorá spolu so žiakmi zo Základnej školy s materskou školou Stará Bystrica zabehla s medzinárodným tímom pár metrov. Viac informácií o myšlienke Mierového behu nájdete na nasledujúcom linku http://www.peacerun.org/sk/.

 

IMG_20190615_111658.jpg IMG_20190615_111705.jpg IMG_20190615_112221.jpg