Prevádzkové hodiny Športovo-rekreačného areálu Lány

 

Ihrisko LányPrevádzkové hodiny Športovo-rekreačného areálu Lány v mesiaci     jún 2019

 

Pondelok - Piatok 15.00 h - 20.00 h
Sobota 14.00 h - 20.00 h
Nedeľa, Sviatok 13.00 h - 20.00 h

 

Po dohode so správcom je možné si objednať areál aj mimo prevádzkových hodín.         Kontakt: 0917 088 919