Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 za obec Stará Bystrica

 

EP3Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2220
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 345

Účasť voličov vo voľbách: 15,54 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 345
Počet platných odovzdaných hlasov: 339

Poradie podľa počtu platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu