Pokládka kanalizačného zberača

 

neparkovaťVážení spoluobčania,
prosíme Vás, aby ste neparkovali svoje motorové vozidlá na štátnej ceste pri Slovenskom orloji. V súčasnosti prebieha pokládka hlavného kanalizačného zberača v štátnej ceste, čím je zvýšený pohyb ťažkej techniky. Zaparkované automobily spôsobujú zníženú prejazdnosť úseku a môže dôjsť k ohrozeniu osôb a poškodeniu vozidiel. Taktiež Vás prosíme, aby ste tento úsek využívali motorovými vozidlami len v nevyhnutnej miere. Hustá automobilová doprava značne predlžuje realizáciu výstavby kanalizácie v úseku Rínok sv. Michala - Hámer. Ďakujeme za porozumenie.