Deň Zeme

 

Deň zemeVážení občania, 

 

v nadväznosti na Deň Zeme, ktorý si každoročne prípomíname 22. apríla sa na Vás obraciame s výzvou o celotýždennú úpravu a čistenie našej obce. Osobitne Vás chceme požiadať o vyčistenie a úpravu verejných priestranstiev vo Vašom okolí. V sobotu 4. mája 2019 chceme v našej obci v spolupráci s našimi záujmovými organizáciami uskutočniť nasledovné aktivity: 

 

 

- vyčistenie brehov našich tokov od odpadkov, 

- vyčistenie okolia našich ciest od odpadkov, 

- likvidácia čiernych skládok odpadu, 

- vyčistenie okolia cyklotrasy. 

 

Prosíme Vás, milí spoluobčania, o zapojenie sa do týchto aktivít v záujme čistoty a poriadku životného prostredia okolo nás.