Výsledky z voľby prezidenta SR - 2. kolo

voľby prezidenta

Účasť voličov vo voľbách: 42,90 %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2203

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 945

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 944

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 938 

 

 

Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov: 

1. Maroš Šefčovič 729 hlasov 77,72 %

2. Zuzana Čaputová 209 hlasov 22,28 %

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie - Volebný okrsok č. 1

Zápisnica okrskovej volebnej komisie - Volebný okrsok č. 2