Opatrenia pred požiarmi

 

Vznik požiaruVzhľadom k príchodu teplých jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz: 

 

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, 

- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho telefonického oznámenia.

 

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.