SMS Brána

 

1398322378sms 1Vážení občania,

 

Obec Stará Bystrica obnovila funkčnosť SMS Brány. Prostredníctvom SMS môžete byť opäť informovaní o dianí v obci (športové či spoločenské akcie, separovaný zber, výpadky elektriny, oznamy lekárov, obecného rozhlasu a pod.). Vzhľadom k tomu, že počet užívateľov SMS Brány je limitovaný a postupne sa zapĺňa, prosíme záujemcov, aby sa čo najskôr prihlásili na odber, a to formou SMS na čísle 0905 392 354 prípadne osobne alebo telefonicky na obecnom úrade. K prihláseniu do SMS Brány je potrebné uviesť Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a mobilný kontakt. 


Občanom, ktorí majú k dispozícii mobilný telefón s prístupom na internet a s operačným systémom Android alebo Apple, odporúčame stiahnuť si zdarma z Google Play (Obchod Play) alebo App Store aplikáciu „Stará Bystrica“, cez ktorú budete dostávať rovnaké informácie o dianí v obci Stará Bystrica. SMS Brána je odporúčaná majiteľom klasických telefónov, bez prístupu na internet.