Verejná vyhláška - Oznámenie

 

Verejná vyhláška - oznámenie o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV. 

Pri revízii 22 kV vedenia č. 114, ktoré prechádza kat. územím Stará Bystrica, bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku, a tým ohrozuje spoľahlivú bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia, a taktiež je ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme tohto vedenia. (čítaj ďalej)