Voľby prezidenta SR 2019 - informácie pre voliča

 

Druhý obrázok prezidentVoľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.


Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča

Zoznam kandidátov na prezidenta SR