Informácia o odstávke Slovenského orloja

 

orloj stara bystrica 02Vážení návštevníci Slovenského orloja,

 

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o odstávke Slovenského orloja, ktorá je naplánovaná od pondelka 22. 10. 2018 do nedele 28. 10. 2018 do 11.00 hod. z dôvodu výmeny sôch apoštolov v Slovenskom orloji.


Budúci rok uplynie už 10 rokov od otvorenia Slovenského orloja v obci Stará Bystrica. Už prvé úvahy o jeho vytvorení smerovali k tomu, aby všetky sochy na orloji boli dielami významného slovenského umelca – akademického sochára Viliama Lovišku. Napokon, pre obmedzený rozpočet a krátkosť času, vytvoril Viliam Loviška len prvých sedem objektov: kamennú drapériu a bronzové sochy slovenských dejateľov; drevené sochy apoštolov s drevenou sochou zvonára vytvoril ľudový rezbár Peter Kuník. Do budúcna bola však snaha získať ďalšie finančné prostriedky, aby obec mohla raz v orloji inštalovať aj sochy siedmich slovenských apoštolov v umeleckom stvárnení akademického sochára Viliama Lovišku a jeho manželky akademickej sochárky Marcely Loviškovej.


Takmer po desiatich rokoch sa nám podarilo získať finančné prostriedky z európskeho fondu poľsko-slovenskej spolupráce Interreg, z ktorých sme zrekonštruovali priestor za orlojom a umožnili sme tak sprístupnenie strojovne orloja aj pre návštevníkov a turistov. Z týchto európskych prostriedkov sme financovali aj vytvorenie siedmich špičkových umeleckých diel – slovenských apoštolov od akademických sochárov Loviškovcov. 

 

Z príležitosti predstavenia sôch nových apoštolov sa dňa 26. 10. 2018 (piatok) o 18.00 hod. v sále Domu kultúry Stará Bystrica uskutoční aj oficiálny program. Hosťami budú Akad. soch. Viliam Loviška, Akad. soch. Marcela Lovišková a Ing. Arch. Ivan Jarina. V rámci programu vystúpi Veľký Dom a Janka Holeštiaková

 

V sobotu 27. 10. 2018 budú sochy inštalované v strojovni orloja a na nedeľu 28. 10. 2018 o 10.30 hod. je v Kostole sv. Michala Archanjela naplánovaná slávnostná svätá omša a po nej sprievod k Slovenskému orloju a slávnosť požehnania nových sôch. Omšu bude celebrovať Mons. Prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD., nitriansky kanonik. Od 12.15 hod. bude pre verejnosť prístupný aj priestor strojovne Slovenského orloja.


Celý proces tvorby sôch od samého začiatku zaznamenával profesionálny filmársky tím, produkujúci filmy pre Slovenskú televíziu. Od piatku 26. 10. 2018 do nedele 28. 10. 2018 budú natáčať v Starej Bystrici.


Na záver Vás chceme, vážení návštevníci, ešte informovať, že pôvodné sochy apoštolov od ľudového rezbára Petra Kuníka budú dôstojne umiestnené na vonkajšej balkónovej chodbe pri východe zo strojovne orloja, kde si ich môžete pozrieť.
Vstup na sprievodný program, ktorým chceme uviesť nové sochy do života je voľný, všetkých srdečne pozývame.


Zhrnutie základných informácií:
- Od pondelka 22. 10. 2018 bude odstavená promenáda apoštolov na Slovenskom orloji z dôvodu výmeny sôch apoštolov.
- Sochy budú priamo prístupné verejnosti v piatok 26. 10. 2018 po oficiálnom programe v Dome kultúry Stará Bystrica, nasledujúci deň budú inštalované v strojovni orloja. Prvýkrát sa spustia v nedeľu 28. 10. 2018 o 12.00 hod.
- Priestor strojovne Slovenského orloja bude pre verejnosť prístupný v nedeľu 28. 10. 2018 od 12.15 hod.

Za porozumenie a návštevu našej obce úprimne ďakujeme.

S úctou


PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD.
starosta obce