Podpora a propagácia kultúrneho dedičstva v Slovensko-poľskom pohraničí

unnamed

logo zskObec Stará Bystrica ako vedúci partner realizuje spolu s Gminou Rajcza projekt s názvom „Podpora a propagácia kultúrneho dedičstva v Slovensko-poľskom pohraničí“, ktorý je obsahovo zameraný na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

V rámci projektu sa predpokladá čerpanie sumy vo výške 60 590,53 €, z ktorých je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja hradených 49 999,30 € (82,52% z celkovej sumy), z prostriedkov štátneho rozpočtu hradených 6 059,05 € (10 % z celkovej sumy) a obec prispeje vlastným vkladom vo výške 4 532,18 € (7,48 % z celkovej sumy). 

Partneri projektu chcú vybudovať v rámci cezhraničného regiónu spoločné kultúrne dedičstvo, za týmto účelom sú rekonštruované priestory Slovenského orloja v jeho zázemí, ktoré budú upravené na výstavné priestory tak, aby sa stali reprezentatívnym priestorom pre návštevy. 

V priebehu realizácie mikroprojektu je realizovaná aj nehmotná aktivita, ktorá pozostáva z tvorby nových sôch slovenských apoštolov, ktoré budú inštalované v telese orloja a zároveň z reštaurovania tých starých. Po dokončení sôch sa pri slávnostnom otvorení zázemia Slovenského orloja uskutoční workshop, v rámci ktorého budú spolupracovať profesionálny umelci s amatérskymi rezbármi. Na všetky uvedené aktivity naviaže film, ktorý bude pútavým spôsobom prezentovať krásy slovensko-poľského pohraničia.

Vybudovanú infraštruktúru by mali využiť návštevníci z bližšieho i ďalekého okolia a mala by prispieť pri zlepšení cezhraničnej turistiky a prezentácií kultúrnych hodnôt.

Chceme vyjadriť potešenie z efektívnej spolupráce s projektovým partnerom z Poľska, ako aj s predstaviteľmi Žilinského samosprávneho kraja, ktorí maximálne prespievajú k úspešnej realizácii projektu.

 

                                                                                                                                           Miroslava Strnádlová

                                                                                                                                             projektový manažér