Karate CVČ Stará Bystrica

DSCN0823Úloha karate v modernej dobe je mnohostranná. Ako praktický prostriedok sebaobrany sa široko vyučuje v súkromných kluboch , napríklad v Japonsku je súčasťou tréningového programu pre policajtov a členov ozbrojených síl. Veľký počet vysokých škôl začleňuje karate do svojich programov telesnej výchovy a jeho techniky sa tiež učí vzrastajúci počet žien. V Európe však karate získava veľkú popularitu ako súťažný šport, ktorý zdôrazňuje mentálnu disciplínu rovnako ako fyzické schopnosti. To, čo bolo pôvodne vytvorené na ďalekom východe ako bojové umenie, prežilo zmeny odohrávajúce sa stáročia, aby sa stalo nielen vysoko účinným prostriedkom sebaobrany bez zbrane, ale aj medzinárodne uznávaným športom. Klub Karate šport Stará Bystrica začína byť toho príkladom na Slovensku. Vštepovať chlapcom a dievčatám, že karate je hlavne o sebaovládaní a kontrole vykonaných technik v súťažnej forme, kde cieľom úderov, kopov, hodov je bodovať, ale nezraniť súpera. V sobotu dňa 24.3.2018 sa konalo 2 kolo Slovenského pohára federácie v karate. Výpravu pod vedením: Knapec Jaroslav, Chmúra Ján, Tomčala Dušan, Kováč Milan tvorilo 9 pretekárov. Dejiskom bola Banská Bystrica. Ako sme už písali členovia klubu sú na vzostupnej forme čoho vizitkou bolo 7 medaily

1. 1. miesto kategória Disabilites Mário Paholek Kata,
2. 1. miesto kumite chlapci 13. – 14. rokov do 160 cm – Andrej Chmúra,
3. 2. miesto kumite chlapci 13. – 14. rokov do 160 cm – Kristián Svitek,
4. 1. miesto kumite chlapci 9.-10. rokov do 140 cm – Marek Tomčala,
5. 3. miesto kumite chlapci 9.-10. rokov do 140 cm – Braňo Kubeň,
6. 2. miesto kumite družstvá chlapci 10.-12. ročný, v zložení ( Kubeň, Tomčala, Hulák, Klánica )
7. 2. miesto kumite družstvá chlapci 13.-14. ročný, v zložení ( Prievozník, Chmúra, Svitek )
8. 4. miesto kumite dievčatá 13.-14. ročné do 160 cm – Soňa Grigová.
Pre nemoc necestovali Klieštiková Vanesa a Horváth Tomáš.

Za vzornú reprezentáciu klubu CVČ Stará Bystrica ďakujeme.


DSCN0821.JPG DSCN0823.JPG DSCN0829.JPG DSCN0832.JPG DSCN0833.JPG DSCN0836.JPG