Zimná údržba miestnych komunikácii

 

shutterstock 165883982Vážení občania,
v prípade, že máte problémy so zimnou údržbou miestnych komunikácii, môžete sa obrátiť na jednotlivých pracovníkov, ktorí vykonávajú túto údržbu.
Pracovníci vykonávajú na požiadanie miestnych obyvateľov aj údržbu výjazdov zo súkromných pozemkov. (čítaj ďalej).

PRACOVNÍCI ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCII V OBCI STARÁ BYSTRICA:


Rusnákovia, Šimáškovia, Salajňa po predajňu COOP Jednota
– p. Peter Strnádel, tel. 0908 916 866
Budošovia, Královia, Kanderovia, Strnádlovia po zastávku Hámer
– p. Stanislav Vaňovec, tel. 0905 231 351
Pavlíkovia, Slezákovia, MK okolo píly, Prídavky, Staré ihrisko po dom kultúry
– p. Milan Prievozník, tel. 0908 911 689
Rínok sv. Michala Archanjela, MK pri Pantárni, MK okolo hotela, Pytlovia, Brehy – p. Vladimír Tomčala, tel. 0918 726 538
Areál hornej základnej školy, Nižné Lány, Vyšné Lány
– p. Pavol Zjatek, tel. 0918 470 037
Zodpovedná osoba kontroly zimnej údržby – p. Anton Ficek, tel. 0918 320 304
Cesty II. a III. triedy, ktoré vedú cez obec spravuje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce v Čadci. Kontakt: 041 / 433 30 32
V prípade ďalších otázok súvisiacich so zimnou údržbou komunikácii sa môžete obrátiť aj na Obecný úrad v Starej Bystrici, č. t. 041 / 439 51 22.
Vážení spoluobčania, zároveň Vás prosíme, aby ste neblokovali miestne komunikácie zaparkovanými osobnými vozidlami! Tie zabraňujú prejazdu dopravnej obsluhy.