Na Rínku začína prestavba jednej z posledných budov

V tomto období prebieha v obci rekonštrukcia budovy predajne potravín COOP Jednota, ktorá pristúpila k rekonštrukcii svojej predajne podľa projektu architekta Ivana Jarinu. Súčasťou rekonštrukcie bude aj úprava spevnených plôch, slúžiacich na zabezpečenie potrebného množstva parkovacích miest pre danú prevádzku. Dispozičné a stavebné riešenie predajne umožňuje súvislý a účelný presun potravín od príjmu až po presun do predajne. Príjem potravín je oddelený od vstupu pre príchod zákazníkov, ktorý je chránený pred znečistením a poveternostnými vplyvmi, pred škodcami a pred iným znečistením, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť kvalitu a zdravotnú nezávadnosť potravín. Prevádzka je rozdelená na predajné priestory a zázemie. Predajné priestory sú riešené ako voľný nečlenený priestor, v ktorom sú rozmiestnené regály a zariadenie predajne. V rámci zázemia sa nachádzajú skladovacie priestory, kancelária, šatne a hygienické priestory pre zamestnancov. Architektonicky sa objekt začlení do celkovej kompozície Rínku sv. Michala Archanjela a pribudne tak ďalšia krásna budova v obci Stará Bystrica.


19275211_1757684550915570_4924370011931018576_n.jpg 19400003_1757671504250208_2179318888534109586_n.jpg DSC_0504.JPG DSC_0513.JPG