Bytový dvor Salajňa

MŠ 1

Začiatkom nového roku sa začali búracie práce v areáli bývalej materskej školy v miestnej časti Salajňa. Odstránenie tejto dlhodobo nevyužitej budovy sú prvým predpokladom pre výstavbu bytového dvora Salajňa.

Projekt, ktorý bol prezentovaný ešte v minulom roku, bude čiastočne pozmenený, zmeny sa týkajú prevažne interiéru budovy, ktorej základ bude tvoriť 16 bytových jednotiek v 2 stavebných objektoch. Dokončenie výstavby je plánované na koniec roka 2017. Preto Vás prosíme o trpezlivosť, keďže v najbližších mesiacoch sa budú v tejto časti obce pohybovať stavebné mechanizmy, ale veríme, že po dokončení prác bude v obci ďalší krásny a plne využitý areál. 

 

 

MŠ_2.jpg MŠ_3.jpg MŠ_4.jpg MŠ_5.jpg MŠ_6.jpg MŠ_7.jpg MŠ_8.jpg MŠ_9.jpg