Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

kamerový systém

Obec Stará Bystrica v ostatných mesiacoch realizovala projekt rozšírenia a modernizácie kamerového systému. Cieľom projektu bolo posilnenie, rekonštrukcia a modernizácia monitorovacieho a záznamového kamerového systému, rozšíriť ho o nové kamery v ďalších lokalitách: úsek štátnej cesty II/520 v smere Klubina-Stará Bystrica a opačne, Zberný dvor Stará Bystrica, Športovo-oddychový areál Slezákovia, Rínok sv. Michala so Slovenským orlojom a Turistickým centrom Pod orlojom, lokalita športovo-oddychového areálu Lány.

Taktiež bola potrebná modernizácia a rozšírenie komunikačných zariadení na prenos signálu z kamier do riadiaceho centra záznamového zariadenia, nákup a inštalácia záznamového zariadenia s obslužným software, nákup ostatných zariadení a inštalačného materiálu pre sfunkčnenie a stabilnú prevádzku systému. Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Celkovo bude v obci pod dohľadovým centrom na Obvodnom oddelení PZ pokrytých až 12 lokalít: úsek štátnej cesty II/520 v smere Klubina–Stará Bystrica a opačne, Zberný dvor Salajňa, Športovo-oddychový areál Slezákovia, Rínok sv. Michala so Slovenským orlojom a Turistickým centrom Pod orlojom, lokalita športovo-oddychového areálu Lány, areál základnej školy pre 1.-4. roč., Dom kultúry (predný a zadný vchod), nástupné miesto na cyklotrasu, Park sv. Floriána, areál základnej školy s materskou školou pre 5.-9. roč., riadiace a dohľadové centrum v priestoroch Obvodného oddelenia PZ SR v Starej Bystrici. Veríme, že aj vďaka realizácii tohto projektu sa budete cítiť bezpečnejšie v našej obci a okrem iného to výrazne pomôže aj pri znížení kriminality v našej obci či širšom okolí.

 

 

IMG_4710.JPG IMG_4711.JPG IMG_4712.JPG IMG_4716.JPG IMG_4717.JPG IMG_4719.JPG IMG_4720.JPG IMG_4721.JPG IMG_4723.JPG IMG_4724.JPG IMG_4725.JPG IMG_4727.JPG