Moderné verejné osvetlenie v obci

verejné osvetlenie SB

Obec Stará Bystrica realizovala v ostatných mesiacoch modernizáciu verejného osvetlenia v našej obci. Práce na projekte sa začali vypracovaním svetelno-technickej štúdie v júli 2015. Samotnú realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia zabezpečovala spoločnosť ENERGOCOM PLUS, s. r. o.

Zmluva s dodávateľom bola uzatvorená automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému dňa 05.12.2015. Stavebné práce boli dokončené v máji 2016. Po ukončení stavebných prác sa uskutočnilo svetelno-technické meranie výsledkom čoho bol spracovaný protokol z merania. Táto aktivita bola realizovaná v máji 2016 firmou ELEKTRIC SLOVAKIA, s. r. o. Výsledkom projektu bola výmena 385 ks svietidiel. Výsledkom projektu sú úspory energie, zníženie ekonomickej a technickej náročnosti správy a údržby, zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov obce Stará Bystrica a v neposlednom rade ochrana životného prostredia.