Prístavba materskej školy

MS 7

Práce na prístavbe materskej školy pokračujú aj v zimnom období. Prístavba je riešená ako objekt predškolského zariadenia pre detí do 6 rokov s kapacitou pre 15 detí. V rámci prístavby bude vytvorená nová učebňa, ktorá bude rozdelená na dennú a spaciu časť.

Kvôli navýšeniu kapacity je nutné vytvoriť aj nové hygienické priestory. Architektonicky je objekt začlenený do okolitého prostredia. Súčasťou projektu je aj dopojenie jestvujúceho prestrešenia chodníka a vyrovnávajúce exteriérové schodisko. Výstavba je z väčšej časti financovaná Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

 

 

MS_1.jpg MS_2.jpg MS_3.jpg MS_4.jpg MS_5.jpg MS_6.jpg MS_7.jpg MS_8.jpg