Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

pz08

Obec Stará Bystrica pristúpila na jeseň roku 2016 k rekonštrukcii budovy Hasičskej zbrojnice. V súčasnosti sa realizuje konštrukcia nového vonkajšieho schodiska do podkrovia s použitím oceľovej konštrukcie v kombinácii s drevenými prvkami a zastrešenie budovy.

Stará pultová strecha nevyhovovala kysuckým poveternostným podmienkam a už neplnila svoj účel. Dochádzalo k zatekaniu vnútorných priestorov, ale i výrazným únikom tepla. Vybudovaním novej strechy vzniknú v budove nové skladové priestory povaly, ale i nová priestranná klubovňa. V ďalších etapách je plánované aj zateplenie fasády celého objektu, výmena a úprava jestvujúcich okenných konštrukcií a garážových vrát. K stavebným úpravám objektu dochádza z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu objektu, zlepšenia ekonomiky a hospodárnosti prevádzky objektu a v neposlednom rade z dôvodu skvalitnenia celkového výrazu objektu reprezentujúceho obec. Stavba diela sa realizuje vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky. Oceľovú prístavbu schodiska do podkrovia realizuje firma PROMONT.

 

 

pz01.jpg pz02.jpg pz02_0.jpg pz02_1.jpg pz02_2.jpg pz02_3.jpg pz02_4.jpg pz04.jpg pz05.jpg pz06.jpg pz07.jpg pz08.jpg