Generálna rekonštrukcia ZŠ s MŠ

rekonštrukcia škola2 6

Vážení občania, v ostatných mesiacoch prebiehala v hornej budove ZŠ s MŠ generálna výmena rozvodov elektrickej energie, vody, vnútornej kanalizácie a podláh. Následne boli finalizované všetky priestory, vrátane novej maľovky a potrebných opráv omietok.

Tieto práce nadväzovali na prvú etapu generálnej rekonštrukcie školských budov, ktorá bola financovaná z európskych fondov, a ktorá sa uskutočnila pred niekoľkými rokmi. Aktuálne práce boli financované z rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky a uskutočňoval ich Obecný podnik Stará Bystrica, s. r. o. V budove, ktorá má už takmer 50 rokov, boli takto vytvorené kvalitné podmienky pre výučbu našich žiakov. V ďalšej etape je naplánovaná rekonštrukcia atletického areálu a ihrísk, čím by sa zavŕšil niekoľkoročný Program kompletnej obnovy školskej infraštruktúry v našej obci.

 

 

rek_sk_1_1.jpg rek_sk_1_2.jpg rek_sk_1_3.jpg rek_sk_1_4.jpg rek_sk_1_5.jpg rek_sk_1_6.jpg rek_sk_1_7.jpg rek_sk_1_8.jpg rek_sk_2_1.jpg rek_sk_2_2.jpg rek_sk_2_3.jpg rek_sk_2_4.jpg rek_sk_2_5.jpg rek_sk_2_6.jpg rek_sk_2_7.jpg rek_sk_2_8.jpg rek_sk_3_1.jpg rek_sk_3_2.jpg rek_sk_3_3.jpg rek_sk_3_4.jpg rek_sk_3_5.jpg rek_sk_3_6.jpg rek_sk_3_7.jpg rek_sk_3_8.jpg rekonštrukcia_škola1_1.jpg rekonštrukcia_škola1_2.jpg rekonštrukcia_škola1_3.jpg rekonštrukcia_škola1_4.jpg rekonštrukcia_škola1_5.jpg rekonštrukcia_škola1_6.jpg rekonštrukcia_škola1_7.jpg rekonštrukcia_škola1_8.jpg rekonštrukcia_škola2_1.jpg rekonštrukcia_škola2_2.jpg rekonštrukcia_škola2_3.jpg rekonštrukcia_škola2_4.jpg rekonštrukcia_škola2_5.jpg rekonštrukcia_škola2_6.jpg rekonštrukcia_škola2_7.jpg rekonštrukcia_škola2_8.jpg rekonštrukcia_škola3_1.jpg rekonštrukcia_škola3_2.jpg rekonštrukcia_škola3_3.jpg rekonštrukcia_škola3_4.jpg