Upozornenie SSE, a. s. k výrubom stromom

SSE

Vážení občania, SSE - Distribúcia, a. s., ako osoba poverená prevádzkovaním elektrických vedení, chce aj touto formou zvýšiť povedomie o oprávneniach, ktoré má v našom katastrálnom území v súvislosti s údržbou v ochrannom pásme elektrického vedenia.

Zároveň chce upozorniť na činnosti a aktivity, ktoré sú v tomto pásme obmedzené. Viac info je v samotnom upozornení.