Skúšky technickej vyspelosti - páskovanie

karate titl2

Dňa 19.2.2016 prebehli v klube Karate šport Stará Bystrica skúšky technickej vyspelosti. Skúšky vykonal prezident SFK - BU Ing. František Komora. Skúšok sa zúčastnilo 21 členov klubu.

Skúšky preverili jednotlivých karatistov v kvalite ich technickej vyspelosti, ktorá je podmienkou pre udelenie vyššieho technického stupňa. Skúšky sú dosť náročné hlavne na kondičnú prípravu, ktorá je zárukou kvalitného prevedenia požadovaných techník. Po ukončení skúšok bolo udelených 18 technických stupňov: 6 kyu - získali 4 členovia klubu, 7 kyu - 5 členovia klubu, 8 kyu - 5 členovia klubu a 9 kyu - 4 členovia. Technický stupeň nezískali 3 členovia Karate šport klubu Stará Bystrica. Ďalšie skúšky budú až na jeseň tohto roku. Teraz sa budú členovia klubu venovať hlavne príprave na súťažné zápasy.

 

Text: Jaroslav Knapec 

 

karate_skusky1.JPG karate_skusky2.JPG karate_skusky3.JPG karate_skusky4.JPG