Budova pošty je už zastrešená

posta 9 3 3

Na jar pristúpila obec k rekonštrukcii a nadstavbe budovy pošty. Rekonštrukcia pozostáva z troch stavebných objektov: vytvorenie piatich dvojizbových nájomných bytov, prestrešenie vstupu a vytvorenie komerčného priestoru dostavbou a prepojením budov pošty a obecného úradu.

Projekt výstavby bytových jednotiek je krytý dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Prestavba je realizovaná Obecným podnikom Stará Bystrica. Predpokladané ukončenie stavby je stanovené na máj 2016. Po dokončení strešnej krytiny na hlavnej budove pošty, pokračujú práce v interiéri v ambulantných priestoroch našich lekárov.

 

 

posta1.jpg posta1_1.jpg posta2.jpg posta3.jpg posta4.jpg posta5.jpg posta6.jpg posta7.jpg posta8.jpg posta9.jpg posta9_1.jpg posta9_2.jpg posta_9_2_1.jpg posta_9_2_2.jpg posta_9_2_3.jpg posta_9_2_4.jpg posta_9_2_5.jpg posta_9_2_6.jpg posta_9_2_7.jpg posta_9_2_8.jpg posta_9_3_1.jpg posta_9_3_2.jpg posta_9_3_3.jpg posta_9_3_4.jpg posta_9_3_5.jpg posta_9_3_6.jpg posta_9_3_7.jpg posta_9_3_8.jpg posta_9_4_1.jpg posta_9_4_2.jpg posta_9_4_3.jpg posta_9_4_4.jpg posta_9_4_5.jpg posta_9_4_6.jpg posta_9_4_7.jpg posta_9_4_8.jpg