SPP-distribúcia má nové online formuláre

SPP D logo CMYK

Vážení občania, SPP - distribúcia, a. s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete zemného plynu na Slovensku rozšírila na svojej webovej stránke www.spp-distribucia.sk ponuku online formulárov.

 Okrem frekventovane využívaných online formulárov pre podanie žiadosti o pripojenie, žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste a žiadosti o montáž meradla, pribudli aktuálne do ponuky elektronických formulárov: Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii a priebehu plynárenských zariadení, Žiadosť o vydanie stanoviska k vykonávaniu činností v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení a Objednávka vytýčenia plynárenských zariadení. Online formuláre prinášajú zákazníkom výrazné šetrenie času a pohodlné a prehľadné podanie žiadosti aj v rámci stavebného konania.