Generálny pardon

generalny pardon2

Vážení občania, zverejňujeme dôležité informácie určené pre všetkých občanov týkajúce sa udelenia tzv. GENERÁLNEHO PARDONU. Ide zjednodušene povedané o časovú toleranciu nesplnenia povinnosti vykonania technickej a emisnej kontroly na vozidlách, ktoré tejto kontrole podliehajú.

Čiže ak má niekto ,,prepadnutú TK, EK“ na svojom vozidle, počas lehoty generálneho pardonu od 1.1.2016 – do 29.2.2016 pokutu nedostane. Bližšie informácie si môžete prečítať v článku. Po uplynutí tejto lehoty sa pristupuje k automatizovanému sankcionovaniu, a to formou ,,rozkazného“ konania.