Dobrá novina zavítala aj do našej obce

DN titl

V dňoch 26.12.-28.12.2015 ste mohli aj v našej obci stretnúť koledníkov Dobrej noviny. Veselé deti, vianočné piesne, novoročné vinše, radostná zvesť o narodení Ježiška či dobročinná zbierka sú atribúty, ktoré sa v tomto vianočnom období stali už tradíciou.

V 21. ročníku Dobrej noviny je upriamená pozornosť na vodu a vodné projekty v jednej z najsuchších oblastí na zemi, kde žijú ľudia, a to v oblasti Turkana v Keni. Aj preto ďakujeme našim deťom a mládeži, že vymenili teplo domova za ohlasovanie radostnej zvesti v uličkách obce, ako aj všetkým Vám, ktorí ste ich prijali s otvoreným srdcom.

 

 

DN1.jpg DN2.jpg DN3.jpg DN4.jpg DN5.jpg DN6.jpg DN7.jpg DN8.jpg