Požehnanie z jasličiek 2015

jasl titl

"Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn..." (Iz 9,5).

Na sviatok Božieho narodenia sa vo farskom kostole sv. Michala Archanjela uskutočnila jasličková pobožnosť, ktorá v posledných rokoch nadobudla formu vianočného koncertu, spojeného s požehnaním betlehemov, detí a žien v požehnanom stave.

V programe vystúpili detí, ľudové hudby ale aj spevácke zbory a skupiny z našej obce. Do svojich domovov si všetci zúčastnení odniesli radosť z príchodu Spasiteľa na svet, ale aj pokoj tak príznačný pre obdobie Vianoc. Viac info vrátane videa na farskej stránke.