Vyplňte dotazník a prispejte k tvorbe stratégie MAS Bystrická dolina

MAS titlVážení občania, Miestna akčná skupina Bystrická dolina v súčasnosti realizuje zber projektových zámerov obcí, podnikateľov a občianskych združení so sídlom na území 8 obcí okresu Čadca. Každý má možnosť prezentovať svoj projekt.

 

Cieľom je nájsť také oblasti, resp. témy, ktoré budeme v budúcnosti podporovať prostredníctvom našej Miestnej akčnej skupiny. Chceme podporiť projekty v oblasti poľnohospodárstva, vidieckeho cestovného ruchu, priemyslu a služieb, ale aj projekty v oblasti poskytovania sociálnych služieb, či zvyšovania kvality života v našich obciach a meste prostredníctvom budovania ihrísk, športovísk, úpravou verejne zelene, obnovou kultúrnych a historických pamiatok, alebo tiež budovaním cyklotrás a pod.

 

Pri plánovaní toho, čo skutočne podporíme, chceme využiť aj Vaše záujmy a predstavy o ďalšom smerovaní rozvoja nášho regiónu. Zapojte sa teda aj Vy do procesu plánovania a rozhodovania o tom, ako čo najrozumnejšie využiť fondy EÚ pre rozvoj regiónu Bystrickej doliny.

 

Z toho dôvodu Vás prosíme o vyplnenie dotazníka. Dotazník je anonymný a nájdete ho na stránke:

https://docs.google.com/forms/d/1JPVzbdZlJ-KiV0uOAJ-n--z0ETscrQI5XqwlQ76sF0I/viewform.

 

1. Projekty pre obce: Oblasť-vidiecke_obce.pdf.

2. Projekty pre mimovládne/neziskové organizácie: Oblasť-neziskové_organizácie_nadácie.pdf.

3. Projekty pre podnikateľov: Oblasť-poľnohospodárstvo_lesníctvo_výroba_potravín.pdf.

4. Projekty pre podnikateľov: Oblasť-cestovný_ruch_priemyselná_výroba_služby.pdf.

 

Vyplnený projektový zámer Projektový_zamer.doc môžte odoslať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

Viac informácií nájdete na www.masbystrickadolina.sk.

Termín spracovania stratégie je do 15.12.2015.

 

Ďakujeme za spoluprácu.