Nákladné vozidlo pre Zberný dvor

MAN titl

Vážení občania, dňa 18.11.2015 Obec Stará Bystrica prevzala od dodávateľa - firmy MAN Slovensko, nákladné vozidlo s hákovým nakladačom, ktoré bude slúžiť na prepravu a manipuláciu s odpadom.

Nákup vozidla bol možný vďaka priznanej dotácii z prostriedkov Environmentálneho fondu. V rámci dotácie obec doplnila technológie separovaného odpadu aj o veľkoobjemové kontajnery pre hákový systém a plastové kontajnery na sklo.

 

 

 

 

MAN_1.jpg MAN_2.jpg MAN_3.jpg MAN_4.jpg MAN_5.jpg MAN_6.jpg MAN_7.jpg MAN_8.jpg