Rozširovanie vodovodnej siete v obci

vodovod titl

Obec Stará Bystrica v spolupráci so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a. s. systematicky pripravuje projekty na postupné rozširovanie a rekonštrukciu vodovodnej siete v obci. Každý rok sa realizuje určitá etapa v závislosti od požiadavky občanov a potrieb obce. 

V súčasnej dobe prebiehajú práce na predĺžení vodovodu v miestnej časti Hámer smerom na Salajňu. Zároveň sa pripravuje spustenie výstavby vodovodu v časti pri starej píle (rádová zástavba), kde občania avizovali problém so zásobovaním vodou. V súvislosti s prebiehajúcimi prácami chceme všetkých dotknutých, ako aj účastníkov cestnej premávky, požiadať o trpezlivosť pri dopravných a iných obmedzeniach v príslušných častiach obce.

 

 

vodovod1.jpg vodovod2.jpg vodovod3.jpg vodovod4.jpg vodovod5.jpg vodovod6.jpg vodovod7.jpg vodovod8.jpg